SUBIECTUL I.

A. Precizați: (4 puncte)

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C - Suedia
 2. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 - Berlin

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3, se numește:  Atena
 2. Fluviul Tamisa străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul - 15;         
 3. Statul marcat pe hartă, cu litera A se numește - Danemarca;

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: (10 puncte)

 1. Orașul-capitală marcată pe hartă cu numărul 13 se numește - b. Dublin (2puncte)
 2. În statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 14 se află portul maritim - a. Hamburg (2puncte)
 3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit - d. Lituania (2puncte)
 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește - c. Elveția (2puncte)
 5. Versantul estic al Alpilor (Munților) Scandinaviei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera - c. I (2puncte)

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A (Republica Moldova) și clima statului marcat, pe hartă, cu litera D (Regatul Unit). (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată, alte aspecte climatice.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.

Exemple de răspunsuri

 1. În Republica Moldova predomină climatul temperat continental, iar în Regatul Unit, climatul temperat oceanic.
 2. În Regatul Unit bat preponderent vânturile de vest, în timp ce în Republica Moldova bate Crivățul, în timpul iernii.
 3. Amplitudinea termică anuală este mai mică în Regatul Unit, în jur de 100C, față de Republica Moldova, unde valorile amplitudinii termice anuale oscilează între 20 - 250C.
 4. Cantitățile medii multianuale de precipitații sunt mai ridicate în Regatul Unit, depășind în partea nordică 1000mm/m2/an, față de Republica Moldova, unde valorile medii oscilează între 400-600mm/m2/an, iar în partea de nord valori de 600-800mm/m2/an.
 5. Climatul Regatului Unit este influențat de situarea în cadrul Oceanului Atlantic, fiind un stat insular, acest lucru determinând cantitățile mai mari de precipitații și amplitudinile termice mai reduse, în timp ce climatul Republicii Moldova este influențat de situarea în partea central-estică a Europei, unde climatul are caracter continental.
 6. Climatul Regatului Unit este influențat de Curentul Atlanticului de Nord, care determină temperaturi mai ridicate în timpul iernii și cantități mari de precipitații, în timp ce climatul Republicii Moldova este influențat de masele de aer continental care vin dinspre estul continentului și care determină nuanța de ariditate a climatului.
 7. În partea de nord a Regatului Unit și în regiunile montane, temperaturile medii anuale sunt mai scăzute, sub 7,5 0C, în timp ce în Republica Moldova, temperaturile medii anuale sunt peste 7,50C.

E.1 Prezentați un factor care a influențat dezvoltarea turismului în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu număril 2. (2 puncte)

Exemple de răspunsuri

 1. Dezvoltarea turismului este influențată de climatul mediteraneean, cu temperaturi medii anuale de peste 150C,  în care este situată Grecia în cea mai mare parte.
 2. Ieșirea largă la Marea Mediterană favorizează turismul estival (litoral) în timpul verii.
 3. Existența a numeroase insule renumite ca destinații turistice intens vizitate (Creta, Santorini, Eubeea etc.) favorizează activitățile turistice.
 4. Obiectivele turistice cultural-istorice, de importanță mondială (ex. Acropole), sunt un factor important al dezvoltării activităților turistice.
 5. Existența unui sistem de transport relativ dezvoltat, respectiv autostrăzi în Peninsula Balcanică și un sitem dezvoltat de transport naval între insule, facilitează activitățile turistice.

E. 2 Explicați faptul că statul a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11, obține energia electrică predominant din surse geotermale (2 puncte)

Exemple de răspunsuri

 1. Islanda este situată pe o insulă vulcanică, cu numeroși vulcani activi, acest lucru determină existența a numeroase surse de apă termală utilizată și pentru obținerea de energie electrică. 

SUBIECTUL II

A. Precizați (4 puncte)

 1. Numele orașului marcat, pe hartă, cu numărul 4 - Vaslui;
 2. Numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10 - Jiu;

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește  - Argeș;
 2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește. - Zalău;
 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A pătrund influențe climatice  - scandinavo-baltice/continentale/de artditate/est-europene;

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește - c. Ploiești (2 puncte)
 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate orașul - a. Cluj-Napoca (2 puncte)
 3. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește - c. Sfântu Gheorghe (2 puncte)
 4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H, se exploatează - d. petrol și gaze naturale (2 puncte)
 5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2, se numește - b. Deva (2 puncte)

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera B (Grupa Retezat-Godeanu) și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E (Podișul Getic). (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unitățile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.

Exemple de răspunsuri
 1. Grupa Retezat-Godeanu s-a format prin încrețirea scoarței terestre în orogeneza alpină, spre deosebire de Podișul Getici care s-a format prin depunere de sedimente peste un fundament cristalin hercinic.
 2. Grupa Retezat-Godeanu are altitudini de peste 2500 m (Vf. Peleaga 2509m), spre deosebire de Podișul Getici care are altituni între 600 și 300 de metri.
 3. În Grupa Retezat-Godeanu există relief glaciar la altitudini mai mari de 2000m, spre deosebire de Podișul Getici unde este relief petrografic pe argile (alunecări de teren).
 4. Gradul de fragmentare este mai mare în Grupa Retezat-Godeanu, datorită altitudinilor mult mai mari, decât în Podișul Getici.
 5. Grupa Retezat-Godeanu este alcătuită preponderent din roci cristaline (șisturi cristaline), spre deosebire de podișul Getici care are în alcătuirea petrografică roci sedimentare (argilă, gresii, pietriș).
 6. Grupa Retezat-Godeanu prezintă un relief pe structuri cutate, spre deosebire de Podișul Getici care prezintă un relief pe structuri monoclinale (cueste).

E. Prezentați două cauze ale scăderii numerice a populației din România (4 puncte)

Exemple re răspunsuri
 1. Natalitatea redusă de după anul 1990 este factorul principal al scăderii numărului de locuitori.
 2. Sporul natural (bilanțul natural) negativ din ultimii 33 de ani a determinat scăderea numerică a populației.
 3. Emigrarea unui număr însemnat de locuitori, în special tineri, este un factor major al scăderii numărului de locuitori.

SUBIECTUL III

A. Precizați (4 puncte)

 1. numele statului cu cel mai mare număr de locuitori, precum și numărul de locuitori din acest stat - Germania, se acceptă orice valoare cuprinsă între 82.000.000 loc. și 84.000.000 loc
 2. numele a două state cu o populație mai mică de 20 milioane de locuitori - Belgia, Țările de Jos, Ungaria

B. (6 puncte)

 1. Calculați diferența între numărul de locuitori din Țările de Jos și numărul de locuitori din Belgia
 • Țările de Jos  - 17 500 000 locuitori
 • Belgia - 11 000 000 locuitori
 • se acceptă orice valoare cuprinsă între 5.000.000 loc. și 6.500.000 loc.
 1. Calculați diferența între numărul de locuitori din Spania și numărul de locuitori din Ungaria
 • Spania - 47 400 000 locuitori
 • Ungaria - 10 000 000 locuitori
 • se acceptă orice valoare cuprinsă între 37.000.000 loc. și 39.000.000 loc.
 1. Calculați diferența între numărul de locuitori din Germania și numărul de locuitori din Italia
 • Germania- între 82 500 000 locuitori
 • Italia - 59 000 000 locuitori
 • se acceptă orice valoare cuprinsă între 23.000.000 loc. și 26.000.000.loc.

C. Pentru Franța, precizați : (10 puncte)

 1. numele a două state vecine membre ale Uniunii Europene - Belgia Luxemburg, Germabia, Italia, Spania
 2. numele a trei ape curgătoare -  Loara (Loire), Sena , Ron (Rhone), Rin, Garonne, Dordogne, Vienne, Marna...
 3. numele a trei orașe - Paris, Lyon, Marsilia, Nantesm, Bordeaux, Le Havre, Brest...
 4. două tipuri de climă - mediteraneeană, temperat oceanică, clima munților înalți, temperat continentală

D. Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D-E și prezintă altitudinea maximă a unor lanțuri montane din Europe. Precizați altitudinea maximă a munților formați în; (6 puncte)

 1. orogeneza alpină - 4807m
 2. orogeneza hercinică - 1895m
 3. orogeneza caledoniană/caledonică - 2469m

E. Precizați numele (4 puncte)

 1. celui mai înalt vârf din Munții Carpați din România, precum și altitudinea sa - Vârful Moldoveanu (Munții Făgăraș) - 2544m
 2. a două state pe teritoriul cărora se desfășoară Munții Carpați (cu excepția României) - Slovacia, Polonia, Ucraina, Serbia ( extindere redusă și pe teritoruil stetelor Cehia și Ungaria)