Pregătirile pentru examenul de bacalaureat la geografie se apropie de sfârșit și se intră în linie dreaptă pentru susținerea probei.  Am pregătit pentru tine câteva recomandări care te pot ajuta la obținerea unui rezultat bun. Vezi mai jos aspectele pe care ar trebui să le iei în considerare.

 

 1. Familiarizează-te cu structura subiectelor și modul de formulare. Poți vedea aici subiectul, baremul și exemple rezolvare pentru întrebările D și E, din subiectul dat la sesiunea specială pentru elevii olimpici 2023.
 2. Mergi odihnit la examen, nu încerca să repeți materia până târziu în noapte sau dimineața devreme. Ce a fost, a fost..., îți vei aminti mai bine și vei judeca mai limpede după un somn bun.

 1. Nu te grăbi să ieși din examen. Este ultima probă și este normal să fii obosit și nerăbdător să termini însă ar fi păcat să omiți ceva din grabă, iar apoi să regreți.
 2. La SUBIECTUL I, C, sunt itemi cu  alegere  multiplă în cadrul cărora ți se solicită să alegi răspunsul corect. Ai în vedere următoarele considerente:
 • există un singur răspuns corect;
 • indicarea răspunsului corect se face prin scrierea minusculei (literei mici) din fața răspunsului corect, ex. 1. a; 2. c; 3. a; ... etc,  nu este necesar/indicat să precizezi orice altceva ex.  răspuns nerecomandat  1 – Olt, 2 – D; uită-te într-un barem pentru subiectele de la examenele anterioare ca să vezi cum apar răspunsurile corecte pentru profesorul evaluator;
 1. La întrebările notate cu D:
 • citește și notele de subsol, în special Nota 1 este importantă deoarece aici sunt enumerate aspectele la care te poți referi pentru ca răspunsurile tale să fie punctate în timpul evaluării;
 • alege aspectele pe care le știi mai bine și notează-le pe ciornă;
 • formulează răspunsuri pentru aspectele selectate respectând cerința de la Nota 2, conform căreia trebuie să răspunzi comparativ

ex. În statul notat cu litera A este climat mediteraneean, iar în statul notat cu litera B este mai răspândit climatul temperat continental;

 • scrie deosebirile/asemănările în alineate separate, astfel încât  evaluatorul să poată urmări mai bine răspunsurile tale și să acorde cele două puncte/răspuns corect, conform baremului;
 • poți scrie mai multe deosebiri/asemănări decât se solicită, profesorul evaluator va lua în considerare doar răspunsurile corecte și nu te va depuncta pentru eventualele greșeli;

 1. La întrebările notate cu E:
 • citește cu atenție cerința și notează pe ciornă ideile;
 • încearcă să reformulezi pe ciornă cerința într-un limbaj comun, mai familiar pentru tine;
 • identifică despre ce fenomen geografic trebuie să argumentezi în răspunsuri;
 • stabilește numărul de argumente/premise/cauze/efecte/factori care ți se solicită;
 • stabilește dacă argumentele aduse trebuie să fie în favoarea sau în defavoarea fenomenului geografic;
 • atenție la respectarea logicii cauză => efect:

premisă/cauză/factor => fenomen geografic => efect/consecință/urmare

ex. natalitate redusă => populație îmbătrânită (îmbătrânirea populației) => lipsa forței de muncă

 • scrie răspunsurile în alineate separate pentru claritate;
 • răspunsul trebuie să fie formulat în propoziție și este necesar să cuprindă:
 1. premisa/cauza/factorul/efectul/consecința
 2. legătura dintre aspectele enumerate la (a.) și fenomenul geografic, existând două posibilități:
 1. modul în care premisa/cauza/factorul favorizează sau defavorizează fenomenul geografic

ex. Existența solurilor fertile din clasa molisoluri (premisa/cauza/factorul),  favorizează cultura cerealelor (fenomenul geografic) în Câmpia Bărăganului (regiunea geografică);

 1.  modul în care fenomenul/elementul geografic determină efectul/consecința

ex. Dunărea (elementul geografic) este importantă din punct de vedere economic pentru România deoarece prin hidrocentralele de la Porțile de Fier I și II, se produce o parte semnificativă din energia electrică a țării (consecința/efectul favorabil).  

 •  dacă argumentul care trebuie adus se referă la un fenomen într-o anumită regiune, atunci este bine să descriem fenomenul în acea regiune  

ex. soluri fertile din clasa molisoluri (nu doar sol sau sol fertil), cantități favorabile de precipitații 400-600mm/m2/an (nu doar precipitații), climatul subpolar (nu doar cuvântul - climă), altitudinile mai mari de 2000m (nu doar altitudine mare) ...

 • poți da mai multe argumente decât se solicită, profesorul evaluator va lua în considerare doar răspunsurile corecte și nu te va depuncta pentru eventualele greșeli;

 1. La reprezentarea grafică (graficul/diagrama) de la SUBIECTUL al III-lea:
 • citește enunțul de deasupra graficului și notează pe ciornă fenomenul la care se referă și localizarea;
 • citește titlul;
 • citește și reține legenda graficului dacă există;
 • identifică unitățile de măsură pe axa ordonatelor;
 • identifică mărimea intervalelor de pe grafic (intervalul dintre linii)
 • extrage valorile utilizând un liniar;
 1. Efectuaează calculele cu atenție, realizând și verificare prin operația inversă. În ultimii ani s-au dat doar scăderi, care se verifică prin adunare. Este timp, fă și verificarea...
 2. Probabil că vei termina de scris răspunsurile pe foaia de examen în 1,5 - 2 ore, după ce ai terminat, nu ieși din examen, ai timp să te relaxezi 10-15 minute, te poți gândi la ceva plăcut, la planurile de viitor pe care sunt sigur că ți le-ați făcut. După momentele de relaxare, mai citește o dată subiectul, iar apoi răspunsurile tale de pe foaia de examen.
 3. Dacă îți mai amintești ceva după lectură, poți completa pe foaia de examen, la final, scriind referința ex. Subiectul I, D, deosebirea 5... :)

După examen vei putea vedea baremul și exemple de răspunsuri la întrebările D și E, pe pagina pregătită deja de noi: https://geogra.ro/ro/bacalaureat/rezolvari-subiecte/rezolvare-subiect-bac-geografie-sesiunea-iunie-2023/  și care se va actualiza pe măsură ce vom afla ce întrebări s-au dat la examen.

Îți dorim mult succes!

Prof. dr. Alexandru Mureșan