Romania

Jocuri geografice care au în centrul atenției România. Sunt acoperite toate aspectele relevante pentru geografia țării, necesare și pentru examenul de bacalaureat.