Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în centrul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Slovenia, Italia

  • vest: Elveția, Liechtenstein

  • nord: Germania, Cehia

  • est: Slovacia, Ungaria

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1995

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat federal

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: -

  • Peninsule: -

 7. Mări, golfuri și strâmtori: -

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief predominant înalt
  2. Morfostructuri: Europa Alpină
  3. Unități de relief:
   • Munți: Munții Alpi (Alpii Austriei)
   • Podișuri și dealuri: Podișul Austriei
   • Câmpii: Bazinul Vienei (parte a Câmpiei Panonice)
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat continental
  2. Vânturi caracteristice: vânturi de vest, foehn (föhn)
  3. Temperaturi medii anuale: 7,5-100C
  4. Amplitudinea termică anuală: 15-200C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 800-1000mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: cantități maxime de precipitații vara
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Dunărea cu afluenții (Inn, Enns, Raba, Drava, Sava)
  2. Lacuri: Neusiedler, la sud de Viena, iar în Apli există numeroase lacuri glaciare
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase, în nord și nord-est, păduri de amestec și de conifere în regiunile montane
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisol (soluri brun-roșcate), spodosoluri

C. Populația

 1. Numărul:  9 006 000loc [1]
 2. Densitatea:  109loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  0,06‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  19,2%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 59%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 3,7%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 25,4%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 71%

D. Așezări

 1. Capitala: Viena
 2. Porturi: -
 3. Alte orașe importante: Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: petrol, cărbune, minereuri de fier, sare, gaze naturale
 2. Ramuri industriale importante: siderurgică, petrochimică, lemnului, metalurgiei neferoase, construcții de mașini și utilaje
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Alpi (St. Anton am Arlberg, Kitzbuhel)
  2. Turism balnear-maritim (de vară): -
  3. Turism cultural-istoric: Viena, Salzburg, Innsbruck
  4. Turism de cură balneară: Aqua Dome Tirol

F. Alte aspecte

 

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/