Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în sudul Europei și al României

 2. Vecinii: 

  • sud: Grecia, Turcia

  • vest: Serbia, Macedonia de Nord

  • nord: România

  • est: Marea Neagră

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 2007

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: -

  • Peninsule: se află în Peninsula Balcanică

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Neagră

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Caracteristici generale: variat
  2. Morfostructuri: Europa Alpină
  3. Unități de relief:
   • Munți: Balcani (Stara Planina), Rodopi, Rila (2925m, Vf. Musala), Pirin
   • Podișuri și dealuri: Prebalcanic, Ludogorie
   • Câmpii: Câmpia Dunării, Câmpia Tracă Superioară
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: climat temperat continental, iar în sud climat mediteraneean
  2. Vânturi caracteristice: vânturi de vest
  3. Temperaturi medii anuale: 10-12,50C în nord și centru și 12,5-150C în sud, în Câmpia Tracă Superioară
  4. Amplitudinea termică anuală: 20-230C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 600-800mm/m2/an, în nord-est 400-600mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: în climatul temperat continental se observă precipitații maxime vara, în timp ce în cel mediteraneean, există precipitații maxime iarna și minime vara
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Dunărea, Marița, Timok
  2. Lacuri: există numeroase lacuri de dimensiuni reduse
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase, în sud vegetație mediteraneeană, iar în nord-est stepă și silvostepă
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri (soluri brun-roșcate), terra rosa și molisoluri

C. Populația

 1. Numărul:  6 948 000loc [1]
 2. Densitatea:  64loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  ‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  21,5%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 76%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 6,6%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții):30%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 63,4%

Piramida vârstelor[3]

D. Așezări

 1. Capitala: Sofia
 2. Porturi: Burgas, Varna
 3. Alte orașe importante: Plovdiv, Ruse, Plevna, Vidin

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: cărbune inferior și superior, metale neferoase (aur, argint, cupru, zinc), sare, petrol
 2. Ramuri industriale importante: siderurgică, metalurgiei neferoase, chimică, construcții de mașini și utilaje
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Rila (Borovets), Munți Pirini (Bansko), Munții Balcani 
  2. Turism balnear-maritim (de vară): litoralul Mării Negre (Balcik, Varna, Burgas, Albena, Nisipurile de Aur)
  3. Turism cultural-istoric: Sofia
  4. Turism de cură balneară: -

F. Alte aspecte

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/