Drapelul Franței

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în vesul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Spania, Andorra, Monaco

  • vest: Regatul Unit

  • nord: Belgia, Luxembourg

  • est: Germania, Elveția, Italia

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1957

 4. Forma de guvernământ: republică prezidențială

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar (departamente metropolitane)

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: Corsica

  • Peninsule: Bretagne

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Mediterană, Golful Lyon, Oceanul Atlantic, Golful Biscaya, Marea Mânecii, Strâmtoarea Calais (Dover)

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief variat, 80% din teritoriu aflându-se la altitudini mai mici de 500m; altitudinile cresc de la vest spre est.
  2. Morfostructuri: Europa hercinică, Europa alpină.
  3. Unități de relief:
   • Munți: Alpii Francezi (Vf. Mont Blanc 4807m),  Munții Pirinei, Munții Jura, Munții Vosgi (Vosges), Masivul Central Francez.
   • Podișuri și dealuri: Podișul Ardeni, Colinele Normandiei, Colinele Bretagne, Podișul Langres, Podișul Lorenei.
   • Câmpii: Câmpia Franței (Bazinul Parizian, Bazinul Acvitaniei, Câmpia Loarei).
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat oceanic în cea mai mare parte a teritoriului și mediteranean în sud.
  2. Vânturi caracteristice: vânturile de vest (în cadrul climatului temperat oceanic), sirocco (pe țărmul Mării Mediterane), mistralul (în sud - vânt rece și uscat ce coboară din munți de-a lungul văii Ronului).
  3. Temperaturi medii anuale: 10 - 12,50C în cea mai mare parte din suprafața țării și 12,5-150C în partea de sud.
  4. Amplitudinea termică anuală: între 10 și 170C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: oscilează între 1000mm/m2/an în extremitatea vestică și 600-800mm/m2/an în est și sud.
  6. Regimul precipitațiilor: în climatul temperat oceanic din vest se constată cantități relativ constante de precipitații de-a lungul anului, în timp ce în partea sudică, în climatul mediteranean, se observă precipitații minime vara și maxime în timpul iernii.
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Sena , Loara, Garonne, Rin, Ron, Dordogne, Vienne, Marna, Schelde.
  2. Lacuri: Leman (Geneva)  - situat la granița dintre Franța și Elveția.
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): predomină pădurile foioase, iar în sud vegetație mediteraneană în cadrul căreia apar frecvent și asociații de tip maquis.
  2. Clase și tipuri de sol: sub pădurile de amestec sunt argiluvisoluri (sol brun-roșcat), iar regiunile cu vegetația mediteraneană soluri terra rosa.

C. Populația

 1. Numărul: 65 426 000 loc [3]
 2. Densitatea: 119.5loc/km2 [3]
 3. Bilanțul/Sporul natural: 1,97 ‰[3]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani): 20,8 %[4]
 5. Ponderea populației urbane: 81%[4]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[4] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 2,5%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 20,4%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 77%

D. Așezări

 1. Capitala: Paris
 2. Porturi: Marsilia (la Marea Mediterană), Bordeux, Nantes, Brest (la Oceanul Atlantic), Le Havre (la Marea Mânecii).
 3. Alte orașe importante: Lyon, Lille,Toulouse, Montpellier, Strasbourg.

 

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: cărbune superior, minereuri de fier, bauxită, uraniu, gaze naturale, sare [2]
 2. Ramuri industriale importante: siderurgică, aluminiului, petroichimică, construcțiilor de mașini și utilaje, automobilelor, aeronautică, navală.[2]
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Apli (Chamonix), Munții Pirinei
  2. Turism balnear-maritim (de vară): litoralul Mării Mediterane (Coasta de Azur), Corsica, litoralul Oceanului Atlantic.
  3. Turism cultural-istoric: Paris (Turnul Eiffel, Muzeul Louvru, Categrdala Notre-Dame de Paris), Nisa, Cannes (Festivalul internațional de film), Strasbourg (Sediul Parlamentului European).
  4. Turism de cură balneară: Vichy - stațiune balneoclimaterică situată în Masivul Central, renumătă pentru apele termale cu proprietăți curative deosebite.

F. Alte aspecte:

Este una din marile exportatoare de produse agricole, ocupând poziția a doua pe Glob la producția de struguri, poziția 1 la vin și este primul producător european de carne.

Rețeaua TGV (Train à Grande Vitesse) are o lungime de aproximativ 1300 km.

[1] World Statistics Pocketbook 2021 edition (2021) United Nations Publication, New York, ISBN: 978-92-1-259165-0

[2] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[4] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

Autor: prof. Mureșan Ramona - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare