Drapelul Franței

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: centrul Europei.

 2. Vecinii: 

  • sud: Austria, Elveția

  • vest: Olanda, Belgia, Luxembourg, Franța

  • nord: Danemarca

  • est: Polonia, Cehia

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1957.

 4. Forma de guvernământ: republică federală.

 5. Împărțirea administrativă: stat federal cu 16 subunități administrative, numite landuri.

 6. Insule și peninsule: - 

  • Insule: Insulele Frisice de Est și de Nord

  • Peninsule:  partea sudică a Peninsulei Iutlanda

 7. Mări, golfuri și strâmtori: în nord are ieșire la Marea Nordului și Marea Baltică.

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: altitudinile cresc dinspre nord spre sud, relieful fiind variat. 
  2. Morfostructuri: în nord relief pe structuri caledoniene acoperite de o cuvertură sedimentară (câmpie fluvio - glaciară), în centru structuri cutate hercinice erodate puternic, până la aspectul de podiș, iar în sud structuri cutate în orogeneza alpină.
  3. Unități de relief:
   • Munți: structuri hercinice: Munții Harz,  Munții Pădurea Neagră, Munții Pădurea Cehiei, Munții Metaliferi, iar în cadrul structurilor alpine, Munții Alpi (Alpii Bavariei).
   • Podișuri și dealuri: Podișul Șistos Renan, Podișul Bavariei.
   • Câmpii: Câmpia Nord - Europeană ( Germano - Polonă).
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: clima este temperat continentală(de tranziție) și temperat oceanică în partea de vest.
  2. Vânturi caracteristice: vânturile de vest și foehnul care bate la poalele  Munțior Alpi
  3. Temperaturi medii anuale: 7,5 - 100C.
  4. Amplitudinea termică anuală: între 12 și 200C.
  5. Precipitații medii anuale: 600 - 800mm/m2/an, iar în regiunile vestice mai înalte 800-1000mm/m2/an.
  6. Regimul precipitațiilor: în partea centrală și estică, în cadrul climatului temperat continental, precipitații maxime vara, în timp ce în partea vestică, unde se întâlnește climatul temperat oceanic, precipitații relativ constante în cursul anului.
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Dunărea (izvorăște din Munții Pădurea Negră), Rin, cu afluentul Main, Elba , Weser (se varsă în Marea Nordului), Oder (se varsă în Marea Baltică).
  2. Lacuri: Boden - la granița dintre Germania, Austria și Elveția.
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): pădurile de foioase au cea mai mare extindere, în nord-est apar păduri de amestec, iar în Munții Alpi păduri de conifere.
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri (sol brun roșcat), cambisoluri și spodosoluri.

C. Populația

 1. Numărul: 83 784 000 loc [3]
 2. Densitatea: 240loc/km2 [3]
 3. Bilanțul/Sporul natural: -1,75 ‰[3]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani): 21,7 %[4]
 5. Ponderea populației urbane: 77%[4]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice: 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 1,2%[4]
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 27,2%[4]
  3. Sectorul terțiar (servicii): 71,6%[4]

D. Așezări

 1. Capitala: Berlin
 2. Porturi: Hamburg și Bremen la Marea Nordului, Rostock la Marea Baltică, în timp ce  Duisburg este cel mai mare port fluvial din Europa, fiind situat pe malul Rinului.
 3. Alte orașe importante: Köln, München, Nürnberg,  Düsseldorf. 

E. Economia

 1. Resurse:
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri de foioase și amestec, ape.
  • subterane: cărbune superior și inferior, petrol și gaze naturale, minereu de fier, sare, uraniu, potasiu.
 2. Ramuri industriale importante:  siderurgică, metalurgiei neferoasă, petrochimică,  chimică,  construcțiile de mașini și utilaje, construcții de automobile, material rulant, mecanică fină, industria aeronautică.
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Alpi, Munții Pădurea Neagră
  2. Turism balnear-maritim (de vară): deși are ieșire la două mări, litoralul acestora nu reprezintă un interes major pentru turismul estival, datorită climatului nefavorabil.
  3. Turism cultural-istoric: Berlin (Poarta Brandenburg, zidul Berlinului), München (Marienplatz)
  4. Turism de cură balneară: Baden-Baden situat la poalele Munților Pădurea Neagră, este o stațiune balneoclimaterică de renume mondial, vizitată pentru apele termale și numeroasele obiectivele cultural-istorice.

F. Alte aspecte

Rețeaua de transporturi este foarte bine dezvoltată. Există o bogată rețea de canale ce fac legătura între Dunăre, Rin și Marea Nordului ( canalul Dunăre - Main - Rin) și canalul Kiel ce face legătura dintre Marea Nordului și Marea Baltică.

[1] World Statistics Pocketbook 2021 edition (2021) United Nations Publication, New York, ISBN: 978-92-1-259165-0

[2] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[4] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

Autor: prof. Mureșan Ramona - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare