Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în sudul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Marea Mediterană

  • vest: Marea Ionică

  • nord: Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria

  • est: Turcia

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1981

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: Creta, Insulele Ciclade, Eubeea, Insulele Ionice,  Insulele Sporade de Nord, Insulele Sporade de Sud

  • Peninsule: Pelopones, Calcidică (Chalkidiki), Atica

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Adriatică, Marea Egee, Marea Mediterană

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: predominant înalt
  2. Morfostructuri: Europa Alpină
  3. Unități de relief:
   • Munți: Pindului, Muntele Olimp (2918m), Muntele Athos, Rodopi
   • Podișuri și dealuri: Arcadiei
   • Câmpii: Thessaliei, Macedoniei
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: climat mediteranean
  2. Vânturi caracteristice: Sirocco (Σιρόκος)
  3. Temperaturi medii anuale: în nord 10-150C, în sud 15-200C
  4. Amplitudinea termică anuală: 15-200C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: în partea de vest 800-1000mm/m2/an, în nord-est 400-600mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: există precipitații minime vara și maxime în timpul iernii
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Axios (Vardar), Struma, Aliakmonas, Pineios
  2. Lacuri: -
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): maediteraneană (maquis, garriga)
  2. Clase și tipuri de sol: terra rosa

C. Populația

 1. Numărul: 10 423 000 loc [1]
 2. Densitatea: 81 loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  -2,97‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  22,3%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 80%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 11,6%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 15,3%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 73,1%

D. Așezări

 1. Capitala: Atena
 2. Porturi: Patras, Pireu, Salonic
 3. Alte orașe importante: Larisa, Iraklion

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri
  • subterane: bauxită, cărbune inferior, argint, nichel, minereu de fier, sare, argint
 2. Ramuri industriale importante: construcții navale, industria aluminiului, industria siderurgică, industria constructoare de mașini, industria textilă și a pielăriei
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): datorită climatului mediteranean, practicarera sporturilor de iarnă nu este favorabilă
  2. Turism balnear-maritim (de vară): există sute de insule cu potențial turistic: Creta, Corfu, Rhodos, Chios etc)
  3. Turism cultural-istoric: Atena (Acropole, Panteon), Corint, Delphy, Cronos, Salonic
  4. Turism de cură balneară: -

F. Alte aspecte

 

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/