Drapelul Franței

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: sudul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Marea Mediterană

  • vest: Marea Tireniană și Marea Ligurică

  • nord: Franța, Elveția , Austria, Slovenia

  • est: Marea Adriatică, Marea Ionică

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1957

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: regiuni ( o regiune se împarte în provincii, iar provinciile la rândul lor în comune). Centrele comunale sunt de regulă localitățile cu același nume - numele comunei respective.

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: Sicilia, Sardinia, Elba, Insulele Liparice (Stromboli, Vulcano), Insulele Toscane,  Capri, Ischia. (deține peste 80 insule).

  • Peninsule: Peninsula Italică, Peninsula Saletino, Peninsula Calabria

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Mediterană (Marea Ligurică, Marea Tireniană, Marea Ionică, Marea Adriatică) , Golful Genova,  Golful Tarento, Golful Napoli, Strâmtoarea Bonifacio, Strâmtoarea Siciliei, Strâmtoarea Messina, Strâmtoarea Otranto.

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: predominant montan
  2. Morfostructuri: structuri  alpine; există mai mulți vulcani activi (Etna, Stromboli, Vulcano, Vezuviu).
  3. Unități de relief:
   • Munți: Munții Alpi, cel mai înalt vârf fiind Monte Bianco (Mont Blanc), situat la granița dintre Franța și Italia, Munții Apenini  „ coloana vertebrală a Italiei” ( Vârful Corno Grande 2912 m)
   • Podișuri și dealuri:  regiuni piemontane mărginesc munții, Podișul Piemont
   • Câmpii: Câmpia Padului (ceam mai mare cămpie a Italiei)
 2. Climatul
  1. Tiuri de climat: climă mediteraneană în partea peninsulară și insulară, iar în partea de nord temperat continentală (de tranziție);  Munții Apenini și Alpi au climat montan caracterizat prin etajare.
  2. Vânturi caracteristice: vânturile de vest în nord și vânturile calde (Sirocco) în cadrul climatului mediteranean
  3. Temperaturi medii anuale: 10 - 150C în cea mai mare parte a peninsulei și 15-200C în sud.
  4. Amplitudinea termică anuală: se menține în jurul valorii de 150C
  5. Cantități medii anuale de precipitații: în cea mai mare parte a peninsulei se înregistrează între 800-1000mm/m2/an, aceste cantități scad la 400-600mm/m2/an în sud, în special în Sicilia.
  6. Regimul precipitațiilor: se înregistrază cantități minime de precipitații în timpul lunilor de vară, în timp ce iarna este anotimpul ploios.
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Pad, Tibru, Arno, Adige.
  2. Lacuri: Como, Garda, Maggiore (lacuri glaciare), Bolsena, Trasimeno (lacuri vulcanice)
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): vegetație mediteraneană (maquis), iar în regiunile montane și în nordul țării păduri de foioase și de conifere.
  2. Clase și tipuri de sol: în regiunile ocupate de vegetația mediteraneană sunt răspândite soluri de tip terra rosa, iar în cele cu păduri de foioase argiluvisoluri.

C. Populația

 1. Numărul: 60 462 000 loc [3]
 2. Densitatea: 206 loc/km2 [3]
 3. Bilanțul/Sporul natural: -2,85 ‰[3]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani): 23,3 %[4]
 5. Ponderea populației urbane: 71%[4]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[4] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 3,9%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 29,9%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 70,2%

D. Așezări

 1. Capitala: Roma
 2. Porturi: Veneția, Pescara, Bari (la Marea Adriatică), Napoli, Palermo (la Marea Titeniană), Genova (Golful Genova), Cagliari (in sudul Insulei Sardinia), Siracusa în partea de sud-est a Insulei Sicilia.
 3. Alte orașe importante: Milano, Torino, Verona, Messina.

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape
  • subterane: petrol și gaze naturale, sare, marmură
 2. Ramuri industriale importante:  construcții navale, construcții de mașini și utilaje, automobilelor,  petrochimică, chimică, textilă, pielăriei.
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Alpi, Munții Apenini
  2. Turism balnear-maritim (de vară): litoralul Mării Mediterane (Riviera Italiană, situată pe malul Mării Ligurice, compusă din Riviera di Ponente și Riviera di Levante).
  3. Turism cultural-istoric: Orașul Roma este cel mai mare muzeu în aer liber, deținând cele mai multe monumente istorice și obiecte de artă din lume(Colosseum, Panteonul, Fontana di Trevi), Veneția, Napoli, Palermo. 
  4. Turism de cură balneară: statiuni turistice recunoscute pentru băile termale sunt: Abano (Provincia Padova), Salsomaggiore (Provincia Parma).

F. Alte aspecte

În cadrul Italiei se întâlnesc două state enclavă. Vatican, situat în centrul Romei, având o suprafață de 0,44km2, fiind locul de rezidență al Papei. San Marino, cu o populație de 34 000 de locuitori și o suprafață de 61 km2.

Există un decalaj în ceea ce privește dezvoltarea economică a părții de nord și a celei de sud a Italiei. În nord, în Câmpia Padului, este concentrată cea mai mare parte a industriei țării, în orașele Torino, Milano și Genova. În Câmpia Padului desnitatea populației depășește 250 loc/km2. Sudul țării, denumit și Mezogiorno, are un caracter mai mult agrar.

[1] World Statistics Pocketbook 2021 edition (2021) United Nations Publication, New York, ISBN: 978-92-1-259165-0

[2] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[4] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator