Drapelul Franței

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: vestul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Marea Mânecii

  • vest: Irlanda , Oceanul Atlantic

  • nord: Oceanul Atlantic

  • est: Marea Nordului

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: A părăsit Uniunea Europeană în anul 2020. A fost stat membru a UE în perioada 1973-2020.

 4. Forma de guvernământ: monarhie constituțională

 5. Împărțirea administrativă: există patru state componente (Anglia, Scoția, Wells sau Țara Galilor și Irlanda de Nord), care sunt împărțite la rândul lor în subunități adminsitrative specifice. 

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: Arhipelagul Britanic (Insulele Britanice) se compune din peste 2000[1] de insule  dintre care cea mai mare este Insula Marea Britanie, urmată de Irlanda (unde este situată Irlanda de Nord). Alte insule mai importante mai sunt: Insulele Hebride, Insulele Orkney, Insulele Shetland.

  • Peninsule:  - 

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Irlandei, Marea Mânecii, Marea Nordului, Strâmtoarea Dover (Calais)

[ad]

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: are în general altitudini reduse
  2. Morfostructuri: structuri  caledoniene, structuri  hercinice, iar  la suprafață cuvertură sedimentară.
  3. Unități de relief:
   • Munți: Munții Grampian ( Vf. Ben Nevis 1343 m ), Munții Penini, Munții Cambrian
   • Podișuri și dealuri: -
   • Câmpii: Bazinul Londrei
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat oceanic
  2. Vânturi caracteristice: vânturile de vest
  3. Temperaturi medii anuale: 7,5 - 12,50C
  4. Amplitudinea termică anuală: 100C
  5. Cantități medii anuale de precipitații: 800-1000mm/m2/an.
  6. Regimul precipitațiilor: cantitatile de precipitații sunt repartizate relativ uniform in cursul anului.
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Tamisa, Trent, Severn, Shanon 
  2. Lacuri: Loch Ness, Neagh (Irlanda de Nord)
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase, vegetație de lande (în zona de țărm)
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri (brun roșcat)

C. Populația

 1. Numărul: 67 886 000 loc [3]
 2. Densitatea: 281loc/km2 [3]
 3. Bilanțul/Sporul natural: 2,16 ‰[3]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani): 18,7 %[4]
 5. Ponderea populației urbane: 84%[4]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[4] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 1%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 18,1%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 80,8%

D. Așezări

 1. Capitala: Londra
 2. Porturi: Londra (port fluvio-maritim situat în estuarul Tamisei), Liverpool,  Belfast
 3. Alte orașe importante: Glasgow, Leeds, Manchester, Birmingham, Cardiff, Portsmouth.

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: pășuni naturale, terenuri agricole, ape.
  • subterane: cărbune superior, petrol și gaze naturale, minereu de fier, sare, potasiu.
 2. Ramuri industriale importante: siderurgică, petrochimică, construcții navale, construcții de mașini și urilaje, automobile, aeronautică, chimică.
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Grampian (Nevis Range)
  2. Turism balnear-maritim (de vară): Seven Sisters, Sussex (Țărmurile de cretă) - vizitate pentru spectaculozitatea lor și mai puțin pentru tursim balnear-maritim
  3. Turism cultural-istoric: Londra (Big Ben, Turnul Londrei, Tower Bridge, Palatul Buckingham) 
  4. Turism de cură balneară: - 

F. Alte aspecte

 

 

Londra are 21 de aeroporturi, între care se află Heathrow - cel mai mare aeroport din Europa.

[1] World Statistics Pocketbook 2021 edition (2021) United Nations Publication, New York, ISBN: 978-92-1-259165-0

[2] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[4] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator