Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în estul României și partea central-estică a Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Ucraina

  • vest: România

  • nord: Ucraina

  • est: Ucraina

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: -

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: -

  • Peninsule: -

 7. Mări, golfuri și strâmtori: -

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief puțin înalt, predomină câmpiile
  2. Morfostructuri: Europa precambirană
  3. Unități de relief:
   • Munți:-
   • Podișuri și dealuri: Moldovei Centrale, Nistrului
   • Câmpii: Moldovei de Sud
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat continental
  2. Vânturi caracteristice: Crivățul care bate iarna
  3. Temperaturi medii anuale: 10-12,50C în partea centrală și sudică și 7,5-100C în partea de nord
  4. Amplitudinea termică anuală: 22-250C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 400-600mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: precvipitații maxime vara 
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Nistru, Prut, Dunărea
  2. Lacuri: lacul hidroenergetic Stânca-Costești, situată la granița cu România
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase și stepă și silvostepă în sud
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri, molisoluri

C. Populația

 1. Numărul:  4 034 000loc [1]
 2. Densitatea:  123loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  -1,47‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  12,5%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 43%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 21%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 21,7%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 57,3%

D. Așezări

 1. Capitala: Chișinău
 2. Porturi: Giurgiulești, la Dunăre.
 3. Alte orașe importante: Bălți, Cahul, Soroca, Tighina, Tiraspol

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: roci de construcție (calcar, nisip cuarțos), cărbune inferior (lignit)
 2. Ramuri industriale importante: alimentară, industria vinului, electrocasnică, construcții de mașini și utilaje
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): -
  2. Turism balnear-maritim (de vară): -
  3. Turism cultural-istoric: Chișinău
  4. Turism de cură balneară: -

F. Alte aspecte

În partea de est a Republicii Moldova, între Nistru și frontiera estică a statului, către Ucraina, se află regiunea separatistă Transnistria, autoproclamată în anul 1990. 

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/