Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: sudul Europei și partea de sud-vest a Româniai

 2. Vecinii: 

  • sud: Macedonia de Nord și Albania în sud-vest

  • vest: Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Croația

  • nord: Ungaria, nord-est România

  • est: Bulgaria

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: -

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: -

  • Peninsule: se află în Peninsula Balcanică

 7. Mări, golfuri și strâmtori: -

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief variat, cu altitudini ce urcă dinspre nord spre sud
  2. Morfostructuri: morfostruturi Alpine
  3. Unități de relief:
   • Munți: Munții Dinarici, Munții Carpați (Munții Serbiei)
   • Podișuri și dealuri: Platoul Miroc
   • Câmpii: Voivodinei (parte a Câmpiei Panonice)
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat-continental
  2. Vânturi caracteristice: vânturi de vest, austrul (la granița cu România)
  3. Temperaturi medii anuale: 10-12,50C
  4. Amplitudinea termică anuală: 20-230C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 600-800mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: precipitații maxime vara
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Dunărea, Morava Mare, Timok
  2. Lacuri: -
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase, în nord silvostepă
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri

C. Populația

 1. Numărul:  8 737 000loc [1]
 2. Densitatea:  100loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  -3,62‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  19,1%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 56%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 15,6%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 27,4%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 57%

D. Așezări

 1. Capitala: Belgrad
 2. Porturi: -
 3. Alte orașe importante: Nis  (Niš), Novi Sad, Kragujevac

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: cărbune inferior, metale neferoase (cupru, magneziu, zinc), aur, argint, sare
 2. Ramuri industriale importante: metalurgiei neferoase, construcții de mașini și utilaje, petrochimică
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Dinarici (Kopaonik)
  2. Turism balnear-maritim (de vară): -
  3. Turism cultural-istoric: Belgrad, Niš
  4. Turism de cură balneară: Vrnjačka Banja

F. Alte aspecte

 Republica Kosovo

În sudul serbiei se află Kosovo care nu este recunoscută de Serbia, fiind considerată o regiune separatistă  care și-a autodeclarat independența față de Serbia în februarie 2008.

Republica Kosovo are capitala la Priștina, fiind recunoscut ca stat suveran de către 97 dintre cele 193 de state membre al ONU. Deși nu este membru ONU, a aderat la mai multe organizații internaționale, printre care Fondul Monetar Internațional (IMF), Banca Mondială, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Internațională a Transportatorilor Rutieri (IRU) și Consiliul Regional de Cooperare. Kosovo a obținut statut de membru cu drepturi depline în mai multe federații majore sportive internaționale, printre care și Comitetul Olimpic Internațional.

Cinci state membre ale Uniunii Europene (Cipru, Republica Elenă, Slovacia, Spania și România) au refuzat recunoașterea independenței statului.

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/