Drapelul Franței

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: sud - vestul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Gibraltar (Brit.), Maroc

  • vest: Portugalia

  • nord: Franța, Andorra 

  • est: Marea Mediterană

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 1957

 4. Forma de guvernământ: monarhie constituțională

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: în Marea Mediterană - Insulele Baleare ( Menorca, Mallorca, Ibiza), în Oceanul Atlantic - Insulele Canare.

  • Peninsule: - Spania este situată în Peninsula Iberică

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Strâmtoarea Gibraltar face trecere din Marea Mediterană în Oceanul Atlantic, Golful Biscaya (în nord). 

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief predominant de podiș înalt (Meseta Spaniolă) în centru, înconjurat de lanțuri muntoase, iar în zona litorală câmpii.
  2. Morfostructuri: structuri hercinice în partea centrală, iar în nord-vest și sud structuri alpine.
  3. Unități de relief:
   • Munți: munți hercinici - Iberici, Cantabrici, Castiliei; orogeneza alpină - Pirinei (Vf. Picco de Aneto - 3.404m), Cordiliera Betică (Vf. Mulhacen - 3.479m).
   • Podișuri și dealuri: Meseta Spaniolă.
   • Câmpii: Andaluziei, Aragonului. 
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: predomină climatul mediteranean,  în partea dord-vest există climat temperat opceanic, în partea central-nordică, climat semiarid (Zaragoza), iar în munți climat montan.
  2. Vânturi caracteristice: în nord vânturile de vest, iar în sud vânturile calde (Sirocco).
  3. Temperaturi medii anuale: 10 - 12,50C în nord, 12,5 - 200C în sud.
  4. Amplitudinea termică anuală: între 150C și 170C.
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 800 -1000 mm/m2/an în nord, apoi scad înspre sud în jurul valorii de 400 - 600 mm/m2/an.
  6. Regimul precipitațiilor: în climatul temperat oceanic din nord se constată cantități relativ constante de precipitații de-a lungul anului, în timp ce în partea sudică, în climatul mediteranean, se observă precipitații minime vara și maxime în timpul iernii.
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Jucar, Segura.
  2. Lacuri: Sanabria (lac glaciar), Laguna Rosa (lac sărat)
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): în nord, păduri de foioase, iar în sud, vegetație mediteraneană, de tip maquis.
  2. Clase și tipuri de sol: sub pădurile de foioase sunt argiluvisoluri (sol brun-roșcat), iar regiunile cu vegetație mediteraneană soluri terra rosa.

C. Populația

 1. Numărul: 46 755 000 loc [1]
 2. Densitatea: 94 loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural: -0.5 ‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani): 20 %[2]
 5. Ponderea populației urbane: 81%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 4%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 20.4%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 75.5%

D. Așezări

 1. Capitala: Madrid
 2. Porturi: Barcelona, Valencia, Alicante, Malaga (la Marea Mediterană), Bilbao (la Oceanul Atlantic)
 3. Alte orașe importante: Zaragoza, Leon, Sevilia.

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: cărbune superior, minereu de fier, petrol, uraniu, cupru, aur, sare, potasiu.
 2. Ramuri industriale importante: siderurgică, textilă, construcții navale,  petrochimică, chimică, metalurgie neferoasă, construcții de mașini, autoturisme, aluminiu.
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Pirinei (Baqueira-Beret, Formigal), Cordiliera Betică (Sierra Nevada).
  2. Turism balnear-maritim (de vară): insulele Canare, Insulele Baleare, litoralul Mării Meditene (Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Dorada)
  3. Turism cultural-istoric: Madrid (Palatul Regal, Museo del Prado), Barcelona (Catedrala Sagrada Família).
  4. Turism de cură balneară: -

F. Alte aspecte

Se remarcă  industria alimentară cu locul 1 pe Glob - la ulei de măsline, locul 4 pe Glob - la vinuri.

Este cunoscută ca fiind una din marile puteri coloniale care a contribuit la marile descoperiri geografice - prin Cristofor Columb și Magellan.

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/