Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: Europa de Est

 2. Vecinii: 

  • sud: Marea Neagră, Republica Moldova și România în sud-vest

  • vest: Ungaria, Slovacia, Polonia

  • nord: Belarus, Rusia

  • est: Rusia

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: -

 4. Forma de guvernământ: republică semi-prezidențială

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: Șerpilor

  • Peninsule: Crimeea (din 2014 este ocupată de Rusia)

 7. Mări, golfuri și strâmtori: Marea Neagră, Marea Azov, Str. Kerci

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: predomină câmpiile și podișuirle
  2. Morfostructuri: Europa precambriană și în sud-est Europa hercinică
  3. Unități de relief:
   • Munți: Munții Carpați (Carpații Păduroși), Munții Crimeei
   • Podișuri și dealuri: Volânic, Podolic, Donețului
   • Câmpii:  Mării Negre (parte a Câmpiei Ponto-Caspice), Niprului, Europei de Est 
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temperat continental și temperat continental excesiv (de stepă), în Peninsula Crimeea se întâlnește un climat cu nuanțe mediteraneene.
  2. Vânturi caracteristice: Crivățul care bate în timpul iernii
  3. Temperaturi medii anuale: 7,5-100C, iar în sud, în vecinătatea Mării Negre 10-12,50C
  4. Amplitudinea termică anuală: 23-280C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: în vest 600-800mm/m2/an, iar în jumătatea estică, 400-600mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: cantități maxime vara și minime iarna
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Nipru, Nistru, Doneț, Bugul de Sud, Dunărea, Tisa
  2. Lacuri: există mai multe lacuri de acumulare artificiale de dimensiuni considerabile de-a lungul Niprului (Ac. Kremenciug, Ac. Kavovsk)
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): în nord-vest păduri de foioase, iar în sud-est stepă și silvostepă
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri și molisoluri

C. Populația

 1. Numărul:  43 734 000loc [1]
 2. Densitatea:  75 loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  -5,59‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  16,9%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 70%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 13,8%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 25%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 61,2%

[ad]

D. Așezări

 1. Capitala: Kiev
 2. Porturi: Odessa, Sevastopol
 3. Alte orașe importante: Lvov, Donețk, Dnepropetrovsk, Krivoi Rog

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: cărbune superior și inferior, minereuri de fier, uraniu, sare
 2. Ramuri industriale importante: siredrurgică, construcții de mașini și utilaje, metalurgiei neferoase, chimică
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): Munții Carpați (Bukovel)
  2. Turism balnear-maritim (de vară): litoralul Mării Negre
  3. Turism cultural-istoric: Kiev, Odessa
  4. Turism de cură balneară: -

F. Alte aspecte

Începând din anul 2014, estul Ucrainei și Peninsula Crimeea au fost ocupate de Rusia.

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/