Drapelul Franței

 

 

A. Aspecte generale

 1. Poziția geografică: în centrul Europei

 2. Vecinii: 

  • sud: Serbia, Croația

  • vest: Slovenia, Austria

  • nord: Slovacia, Ucraina

  • est: România

 3. Apartenența la Uniunea Europeană: stat membru al Uniunii Europene din anul 2004

 4. Forma de guvernământ: republică parlamentară

 5. Împărțirea administrativă: stat unitar

 6. Insule și peninsule:

  • Insule: -

  • Peninsule: -

 7. Mări, golfuri și strâmtori: -

B. Cadrul natural

 1. Relieful
  1. Garacteristirci generale: relief puțin înalt, predominând câmpiile
  2. Morfostructuri: Europa Alpină
  3. Unități de relief:
   • Munți: Matra, Bükk. Mecsek, Bakony
   • Podișuri și dealuri: Transdanubia (Dunántuli - dombság)
   • Câmpii: Câmpia Panonică (Câmpia Alföld în est, străbătută de râul Tisa și afluenții acesteia, iar în vest se află Kisalföld)
 2. Climatul
  1. Tipuri de climat: temparet continental
  2. Vânturi caracteristice: vânturi de vest
  3. Temperaturi medii anuale: 10-12,50C
  4. Amplitudinea termică anuală: 20-230C
  5. Cantitățile medii anuale de precipitații: 400-600mm/m2/an în ce mai mare parte a teritoriului, iar în partea de vest și nord-est 600-800mm/m2/an
  6. Regimul precipitațiilor: cantități maxime de precipitații în timpul verii
 3. Hidrografia
  1. Râuri/Fluvii: Dunărea și afluenții acesteia (Tisa, Raba, Drava, Someș, Kriș, Mureș)
  2. Lacuri: Balaton, este un lac de origine tectonică 
 4. Caracteristici biopedogeografice
  1. Vegetația (asociații vegetale caracteristice): păduri de foioase, stepă și silvostepă în Câmpia Alföld
  2. Clase și tipuri de sol: argiluvisoluri, molisoluri și soluri hidromorfe

C. Populația

 1. Numărul:  9 660 000loc [1]
 2. Densitatea:  107loc/km2 [1]
 3. Bilanțul/Sporul natural:  -3,04‰[1]
 4. Ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani):  20,2%[2]
 5. Ponderea populației urbane: 72%[2]
 6. Ponderea populației ocupate pe sectoare economice:[2] 
  1. Sectorul primar (agrucultură, vânătoare, pescuit, silvicultură): 4,7%
  2. Sectorul secundar (industrie și construcții): 32,1%
  3. Sectorul terțiar (servicii): 63,2%

Piramida vârstelor[3]

Piramida varstelor

D. Așezări

 1. Capitala: Budapesta
 2. Porturi: -
 3. Alte orașe importante: Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc

E. Economia

 1. Resurse
  • de suprafață: terenuri arabile, păduri, ape curgătoare.
  • subterane: bauxită (oxid de aluminiu), cărbune, petrol, gaze naturale
 2. Ramuri industriale importante: aluminiului, siderurgică, automobilelor, petrochimică
 3. Tipuri de turism, regiuni și obiective turistice:
  1. Turism montan (de iarnă): -
  2. Turism balnear-maritim (de vară): -
  3. Turism cultural-istoric: Budapesta (Palatul Parlamentului, podurile de peste Dunăre, Muzeul Național de Istorie) 
  4. Turism de cură balneară: în estul Ungariei există numeroase stațiuni balneare cu apă termală (Hajduszoboszló, Vásárosnaménz, Miskolctapolca etc.), lacul Balaton reprezintă cea mai importantă atracție turistică a țării pentru agrement în timpul verii

F. Alte aspecte

 

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[2] World Bank Open Data - Indicators: https://data.worldbank.org/indicator

[3] The World Factbook, CIA, US Governement, https://www.cia.gov/the-world-factbook/